ทั่วไป

ในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางลูกค้านั้น โดยส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ Yessslot369 นั้นจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการที่ทาง “เรา” ใช้ในการประมวลผล และทำการเก็บข้อมูลของลูกค้า ในด้านของการสื่อสารทางการตลาดและรวมไปจนถึงการตั้งค่า และสิทธิตามด้านของกฎหมายของลูกค้า

เราได้สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการ รวบรวม และใช้ข้อมูลของคุณผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมคาสิโนและอุตสาหกรรมการพนัน (รวมเรียกว่า “บริการ”)

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างรอบคอบและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจ คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณ แต่โปรดติดต่อเราเป็นกรณีแรกหากคุณมีข้อกังวลใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

หลักที่เป็นประโยชน์ข้อมูล

นโยบายความปลอดภัยและการรักษาความลับ

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่ IP นั้นจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการของเราที่ต้องการการเข้าถึงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน และ/หรือให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและแม่นยำที่สุดเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ เรามั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่านและปกป้องด้วยมาตรการทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับมาตรฐาน เรายังใช้การเข้ารหัส SSL สำหรับการป้องกันการส่งข้อมูลในบางพื้นที่

การรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สาม

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ บริการ หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม แม้ว่าจะเข้าถึงได้ ดาวน์โหลดได้ หรือแจกจ่ายผ่านทางบริการก็ตาม คุณควรตรวจสอบหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขาอย่างระมัดระวังก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามดังกล่าว คุณรู้เท่าทันและสมัครใจรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่มีการอัปเดตที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะได้รับแจ้งผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนและ/หรือประกาศที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา

เราเก็บข้อมูลที่เรารวบรวมไว้นานเท่าใด

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นคุณสามารถขอเปลี่ยนแปลง และอัปเดตได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความถึงเรา  ที่ Line : @ysl369 คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาด หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ( ยกเว้นข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเก็บไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ) 

โปรดทราบว่า เว้นแต่คุณจะสั่งให้เราเป็นอย่างอื่น เราจะเก็บข้อมูลตามนโยบายการเก็บรักษาของเราซึ่งคุณสามารถขอจากเราได้ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะสมดุลเสมอกับปริมาณ ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และถ้า วัตถุประสงค์เหล่านั้นอาจบรรลุได้ด้วยวิธีการอื่น และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไข เติมเต็ม หรือลบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องทันทีเมื่อทราบถึงข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว  

นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ :

 

การทำธุรกรรมขององค์กร

เราอาจแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีธุรกรรมของบริษัท (เช่น การขายธุรกิจส่วนใหญ่ของเรา การควบรวมกิจการ การรวมกิจการ หรือการขายทรัพย์สินของสินทรัพย์หรือการโอนในการดำเนินการดังกล่าว) ของบริษัท ในกรณีข้างต้น บริษัทผู้ซื้อหรือผู้รับโอน จะถือว่าสิทธิ์และหน้าที่ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ใช้หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นทางธุรกิจเท่านั้น พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และมีหน้าที่ในการรักษาความลับ

เราได้จัดทำขั้นตอนเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องสงสัย และจะแจ้งให้คุณและผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการละเมิดที่เราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

สิทธิตามกฎหมายของคุณ

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ด้านล่าง โปรดติดต่อเรา :

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อคำขอที่ถูกต้องทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวม อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม หากเราพิจารณาคำขอของคุณมากเกินไป ไม่มีมูล หรือมีลักษณะซ้ำซาก และอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบหากคำขอของคุณซับซ้อน และต้องใช้เวลานานกว่า 1 เดือนในการตอบกลับ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบ