Bikini Paradise RTP ค่อนข้างน่าประทับใจ ตั้งค่าไว้ที่ 96.95 % สล็อตยังมีความผันผวนสูง ดังนั้นการชนะจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่เมื่อมีการเรียกใช้ พวกเขาจะมีขนาดใหญ่ขึ้น